Korn
Ull, hamp og lin
Urter, frukt og bær
Husdyr
Handel
Skipene
"På Lofoten"
Varer fra andre land
Klippfisk og tørrfisk
Handelsforbud
Hansa-forbundet
Oppgaver

Hva levde de av?

Varer fra andre land

Det kom skip med varer til Bergen fra England, Orkenøyane, Færøyane, Shetland, Tyskland, Danmark og Sverige. De hadde med seg honning, vin, korn, tøy, sølv, lerret og lin, voks, kjeler og salt. Varene ble fraktet i store og små keramikk-krukker.