Konger i middelalderen
Borgerkrig
Fredelige tider
Lover
Barn i middelalderen
Loven forteller!
Leket°y
Svartedauden
Mange pester
Rike og fattige
Treller
Oppgaver

Menneske og samfunn

Kongar i mellomalderen

( se også Konger i vikingtiden)

Olav den Heilage Haraldsson
Olav var den første kristne kongen. Han ble drept i slaget på Stiklestad i 1030.

Magnus den Gode
Magnus var sønn til Olav den Hellige, og ble konge etter sin far. Han gjorde også krav på tronen både i England og i Danmark, men den fikk han ikke.

Harald Hardråde var halvbror til Olav den Hellige og altså halvonkel til Magnus den Gode. Han gjorde krav på den norske tronen. Magnus den Gode måtte gå med på dette i 1046. Magnus dødde av sykdom året etter.

Harald Hardråde
Nå var Harald Hardråde enekonge i Norge i 19 år. Han gjorde også krav på den danske tronen og gikk derfor til angrep på Danmark. I 1066 gikk han også til angrep på den engelske kongen i det store slaget ved Stamford Bridge. Her ble Harald drept. Selv om den engelske kongen vant dette slaget skulle han ikke komme til å glede seg lenge. Han ble drept i slaget mot en fransk hertug ved Hastings få dager senere.

Olav Kyrre og Magnus Haraldsson
Nå tok sønnene til Harald Hardråde, Olav og Magnus, over tronen i 1066. Magnus døde i 1069. Da ble Olav enekonge. Olav var en rolig og stillfaren mann. Derfor ble han kalt Kyrre som betyr "den rolige". Han ble også kalt Olav Bonde. Olav var den første norske kongen som kunne lese latin. I hans tid kom det nye moter til landet. Bergen ble grunnlagt. Olav døde av sykdom i 1093.

Magnus Berrføtt og Håkon Magnusson Torefostre
Magnus var sønn til Olav Kyrre, men han var ikke så fredelig som faren. Håkon var sønn av Magnus Haraldsson. Han gjorde krav på tronen, men ble drept av Magnus sine menn i 1094. Magnus ble nå enekonge.

Magnus gikk til angrep på Sverige og drog to ganger mot England. Men etter slaget ved Stamford Bridge i 1066 hadde ikke skandinaviske konger noe makt der lenger.

Magnus var mest interessert i Skotland og Irland. På Orknøyene var det strid mellom jarlene Pål og Erlend. Magnus satte sønnen sin, Sigurd Jorsalfar, til å styre på øyene. Ellers la han under seg øyene Man og Sudrøyene. Men Magnus kriget videre. Under et røvartokt i Nord-Irland ble han lurt inn i bakhold av irene, og ble drept i august 1103.

Sigurd Jorsalfar, Øystein Magnusson og Olav Magnusson
De tre sønnene til Magnus Barfot ble nå konger etter faren, men Olav døde bare 17 år gammel. Kong Øystein gjorde mye for å utvikle Bergen. Han grunnla Munkeliv kloster og bygget ny kongsgård. Sigurd drog i korstog til Jerusalem, og vant stor respekt for det. De to var konger sammen til Øystein døde i 1123. Sigurd var da enekonge til sin død i 1130.