Konger i middelalderen
Borgerkrig
Fredelige tider
Lover
Barn i middelalderen
Loven forteller!
Leketøy
Svartedauden
Mange pester
Rike og fattige
Treller
Oppgaver

Menneske og samfunn

Lover

Nå tok de for alvor til å lage lover i landet som skulle gjelde for alle. Det var kong Magnus som ledet arbeidet. Han ble kalt Magnus Lagabøte. Det betyr Magnus som lager lover.

Magnus laget en Landslov og en Bylov. I hele Europa var dette noen av de første lovene som gjaldt for et helt land.

Enkelte blir sure når andre seier hva de skal gjøre og hva de ikke skal gjøre. Kong Magnus var lur. Han sa at det skulle være slik at det var folket som ba kongen om å gjøre endringer i lovene eller å lage nye lover. Slik fikk han folket til å skjønne at de kunne være med å bestemme hva som skulle skje i landet.