Konger i middelalderen
Borgerkrig
Fredelige tider
Lover
Barn i middelalderen
Loven forteller!
Leketøy
Svartedauden
Mange pester
Rike og fattige
Treller
Oppgaver

Menneske og samfunn

Barn i middelalderen

Det var ikke selvsagt at barn skulle vokse opp på den tiden. Svært mange barn døde.

Men selv om det var stor fare for at barna skulle dø, prøvde foreldrene å ta så godt vare på dem som mulig. Da ble det jo større sjanse for at de skulle overleve!