Konger i middelalderen
Borgerkrig
Fredelige tider
Lover
Barn i middelalderen
Loven forteller!
Leketøy
Svartedauden
Mange pester
Rike og fattige
Treller
Oppgaver

Menneske og samfunn

Loven forteller!

Det stod i lovene at barn var barn og ikke skulle regnest som små voksne. Men barna måtte arbeide fra de var omkring 7 år. Da passet de kanskje dyra eller mindre søsken.

Frostatingsloven sa at når de ble 8 år var de "halvrettesmenn". Det betydde at de kunne ta imot eller måtte betale halv bot dersom de hadde brutt loven. I Gulatingsloven stod det 12 år. Mange barn i middelalderen hadde mistet en av foreldrene eller var foreldreløse. Når de var 8 eller 12 år måtte de ut og livberge seg selv.

Det var lov å gifte seg når jentene var 12 år og guttene var 14 år. Men det var nok mest vanlig å vente til de var minst 15 år.