Konger i middelalderen
Borgerkrig
Fredelige tider
Lover
Barn i middelalderen
Loven forteller!
Leketøy
Svartedauden
Mange pester
Rike og fattige
Treller
Oppgaver

Menneske og samfunn

Svartedauden

Til havna i Bergen kom det inn mange skip med varer, men ett av skipene som kom i 1349 hadde pest om bord! Det la til kai en sen sommerdag, og mannskapet starte å losse varene. Men de kom ikke langt før de seg sammen og var døde.

Pesten spredde seg raskt. Rottene ombord på skipet hadde lopper. Det var disse loppene som bar smitten. De hoppet over på mennesker og bet dem. Så ble menneskene smittet. Det kunne gå bare noen timer før den som var bitt døde.

Pesten startet i Kina i 1343. Den kom til Krim ved Svartehavet i 1346. Så spredde den seg utover Middelhavet og oppover langs kysten av Spania og Frankrike til England og Skandinavia. Til Vestlandet kom den fra England i 1349. I 1350 fòr den over fjellet til Østlandet. Pesten tok altså bare seks år fra Kina til Bergen!