Konger i middelalderen
Borgerkrig
Fredelige tider
Lover
Barn i middelalderen
Loven forteller!
Leketøy
Svartedauden
Mange pester
Rike og fattige
Treller
Oppgaver

Menneske og samfunn

Mange pester

Men det var ikke bare denne ene pesten, Svartedauden, som kom. Det kom flere bølger med sykdommer som var svært smittsomme og som tok livet av mange mennesker. Disse pestene slo til med fra 2 til 20 års mellomrom i Norge.