Konger i middelalderen
Borgerkrig
Fredelige tider
Lover
Barn i middelalderen
Loven forteller!
Leketøy
Svartedauden
Mange pester
Rike og fattige
Treller
Oppgaver

Menneske og samfunn

Rike og fattige

Det var stor forskjell på fattige og rike i middelalderen. Så mye som 90 % av menneskene som levde på den tiden var bønder og fiskere. Bare noen svært få var prester og stormenn.