Konger i middelalderen
Borgerkrig
Fredelige tider
Lover
Barn i middelalderen
Loven forteller!
Leketøy
Svartedauden
Mange pester
Rike og fattige
Treller
Oppgaver

Menneske og samfunn

Treller

En trell er en slave. I begynnelsen av middelalderen var det vanlig å holde slaver. Det var ikke bare de rike som hadde det.

Trellene måtte lye herren sin og arbeide på jorda hans eller på annet vis tjene ham. De fikk gjerne et lite stykke jord som de kunne dyrke opp til eget bruk. Et slikt jordstykke ble kalt "orke". Det er det samme ordet som vi bruker når vi sier "det er et orker" når vi mener at det er slitsomt.

Ungene til en trell ble født til trelldom. Det tok mange generasjoner før de kunne bli fri fra den.