Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk -og om primstaven

- mer om primstaven
- stoff
Redskap

Våpen
Smykke
- ringer
- pilgrimsmerker

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrumenter og sang
- legenden om St.Sunniva på Selje
- spill
- tellepinner og runepinner
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Skinn, hud, lær, pels

Ytterklær, kapper og sko ble sydd av pelsverk og huder. På Bryggen i Bergen er det funnet svært mange rester etter sko. I Haram på Sunnmøre er det funnet en hatt av skinn fra denne tiden. Slike hatter var moderne blant de litt finere folkene lengre sør på kontinentet!

Skinn, hud, lær og pelsverk var ting som de solgte til utlandet.

slire med liljerslire med løver

skinnpungskosåler