Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk -og om primstaven

- mer om primstaven
- stoff
Redskap

Våpen
Smykke
- ringer
- pilgrimsmerker

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrumenter og sang
- legenden om St.Sunniva på Selje
- spill
- tellepinner og runepinner
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Horn og bein

Det er funnet flere verksteder der de laget kammer på Bryggen i Bergen. Slike verksteder var i bruk igjennom hele middelalderen.

Kammer ble laget av bein eller horn. Noen kammer ble også laget av tre. Ellers finnes det skeer og annet utstyr fra den tiden som er laget av bein.

kammer