Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk -og om primstaven

- mer om primstaven
- stoff
Redskap

Våpen
Smykke
- ringer
- pilgrimsmerker

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrumenter og sang
- legenden om St.Sunniva på Selje
- spill
- tellepinner og runepinner
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Treverk

Tre ble brukt til mange ting. Stavkirker og altertavler, hus og hytter, skeer, øser, båter og leketøy ble laget av tre.

drakehovud primstav


KLIKK HER!

Til og med kalenderen laget de av tre. Den heter en primstav. Primstaven har en sommerside og en vinterside. Sommersiden starter 14. april og vintersiden starter 14. oktober. Hver strek er en dag. Særlig viktige dager har fått sitt ege tegn. Den første vinterdagen har fått en vott som tegn på denne kalenderen.

Borgund stavkirke