Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk -og om primstaven

- mer om primstaven
- stoff
Redskap

Våpen
Smykke
- ringer
- pilgrimsmerker

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrumenter og sang
- legenden om St.Sunniva på Selje
- spill
- tellepinner og runepinner
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Stoff

Det var mest vanlig å lage klær av vadmel, lin og hamp. Det var materialer som de sjelv kunne spinne og veve til stoffer her på Vestlandet. De vevde også bånd og tepper av disse materialene. Det er funnet bånd vevet av gulltråd på Bryggen i Bergen!