Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk -og om primstaven

- mer om primstaven
- stoff
Redskap

Våpen
Smykke
- ringer
- pilgrimsmerker

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrumenter og sang
- legenden om St.Sunniva på Selje
- spill
- tellepinner og runepinner
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Våpen

I middelalderen var det fremdeles vanlig med sverd, spyd, skjold og øks. Krigerne hadde store flotte hjelmer og brynjer som dekket store deler av kroppen.

Det er funnet mange rester etter buer av tre. Pil og bue ble brukt til jakt.

sjakkbrikke av tre