Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk -og om primstaven

- mer om primstaven
- stoff
Redskap

Våpen
Smykke
- ringer
- pilgrimsmerker

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrumenter og sang
- legenden om St.Sunniva på Selje
- spill
- tellepinner og runepinner
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Pilegrimsmerker

I middelalderen dro de på pilegrimsferder til steder som var hellige. Mange dro til Nidaros til graven til Olav den Hellige. Andre dro til Odense i Danmark til graven til Knud den Hellige eller til Vadstena i Sverige til den hellige Birgittas grav.

Som tegn på at de virkelig hadde vært på disse plassene fikk de et smykke eller merke som de kunne bære på seg. Merkene var oftest laget av bly eller tinn.

pilegrimsmerker