Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk -og om primstaven

- mer om primstaven
- stoff
Redskap

Våpen
Smykke
- ringer
- pilgrimsmerker

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrumenter og sang
- legenden om St.Sunniva på Selje
- spill
- tellepinner og runepinner
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Keramikk

All keramikk ble kjøpt fra utlandet. Det er funnet krukker og kar fra England, Tyskland og Nederland. Disse krukkene med ansikt på kom fra England.

skisse av ansiktsurner

Krukkene var trolig fulle da de kom til Norge. I noen var det vin eller olje, mens i andre kunne det være salve eller honning.

biter av ansiktsurner ulike krukker