Tro
Kirken og kongen
Klosterliv
Regler for klosterliv
Det finnes ulike typer klostre
Noen klostre på Vestlandet
Legenden om St.Sunniva på Selje
Oppgaver

Tro

Det finnes ulike typer klostre

St.Benedikt levde omkring år 500. De reglene han laget for sitt kloster ble etterhvert brukte av andre kloster også. Klosterene som lever etter reglene til St. Benedikt blir kalt benediktinerkloster.

Rundt år 1100 dro noen munker fra et benediktinerkloster til en plass i Frankrike som på latin ble kalt Cistercium. Her grunnla de et nytt kloster etter nye regler. Klostrene som følger disse reglene blir kalt cistersienserkloster.

Augustinerklostrene viet seg til læren etter den hellige Augustin. Augustin er en av de fire store kirkefedrene.