Tro
Kirken og kongen
Klosterliv
Regler for klosterliv
Det finnes ulike typer klostre
Noen klostre på Vestlandet
Legenden om St.Sunniva på Selje
Oppgaver

Tro

Noen klostre på Vestlandet

Det ble reist mange kloster langs vestlandskysten i middelalderen. De mest kjente er benediktinerklostrene på Selje i Nordfjord og Munkeliv i Bergen, og cistercienserklosteret på Lyse sør for Bergen og Nonneseter i Bergen. Halsenøy kloster i Sunnhordland var et augustinerkloster. Augustinerklosterene viet seg til læren etter Den Hellige Augustin. Augustin er en av de fire store kirkefedrene. Han var en spennende mann som du kan lese mer om her:

Klostre kan du lese mer om her: