Hva er arkeologi?
Ikke ta noe med deg!
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
Registrering og forundersøkelse
Utgraving.
Tegning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.
Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst
Teknologi
Båten

Hva er arkeologi?

Ordet arkeologi betyr "læren om det gamle". Arkeologen er opptatt av menneskene, samfunnet og tingene de hadde i fortiden. Forhistorisk tid regner vi fra 10 000 år før Kristus fram til 1030 etter Kristus. Middelalder går fra 1030 til 1537 etter Kristus.

Vi kan si at arkeologen graver fram små biter av forhistorien. En slik "bit" kan være en helleristning, en pilspiss, et gravfunn, et hus og slike ting. Alle disse "bitene" er funn som gir oss kunnskap om forhistorien. Derfor er hvert enkelt funn arkeologene får kjennskap til viktig.