Hva er arkeologi?
Ikke ta noe med deg!
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
Registrering og forundersøkelse
Utgraving.
Tegning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.
Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst
Teknologi
Båten

Tidstavle

Fortiden er lang. Vi regner med at de første menneskene kom til landet vårt mellom 10 000 og 8000 år før Kristus.

Det har skjedd mye med folket og samfunnet siden det. Arkeologen har delt den lange fortiden inn i perioder. Først kommer steinalderen, så bronsealderen og til sist jernalderen.

Denne tidstavlen viser noen av de funnene som er typiske for hver enkelt periode.