Hva er arkeologi?
Ikke ta noe med deg!
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
Registrering og forundersøkelse
Utgraving.
Tegning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.
Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst
Teknologi
Båten

Registrering og forundersøkelse

Det første arkeologen gjør når de får melding om at noen planlegger å bygge veier, hus eller liknende, er å registrere. Det vil si å undersøke om det finnes spor fra forhistorisk tid der de skal begynne å bygge.

 

Det gjør de ved å lete i overflaten eller å grave seg ned i bakken med spade på leting etter funn. Av og til trengs det gravemaskin for å fjerne stein eller tjukke lag med torv som har lagt seg oppå de gamle bostedene.

All jorda arkeologen graver opp, vasker de i vann gjennom en rist. Det kalles et "såld". Da renner jorda bort, og nede i såldet ligger steinene igjen. Da er det lettare å finne gjenstandene fra forhistorisk tid.

Kanskje finner de enden på et hus eller kanskje det bare ser slik ut. Da er det lurt å undersøke litt nærmere før de planlegger en stor utgravning. Arkeologen graver litt mer for å bli sikker på hva det er de har funnet. En slik liten utgravning kalles en forundersøkelse.