Hva er arkeologi?
Ikke ta noe med deg!
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
Registrering og forundersøkelse
Utgraving.
Tegning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.
Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst
Teknologi
Båten

Utgraving.

Når utgravingen skal begynne trengs det mange folk. Det er mye arbeid som skal gjøres, og mye av arbeidet tar lang tid.

Man bruker mange ulike redskaper på en utgraving; gravemaskin, motorsag, krafse, spade, trillebår, bøtter, gravebakke, øsekar, murerskje, tannbørste, pinsett og mye annet de tror kan brukes for å gjøre det de vil ha gjort.

I tillegg til å grave, må de sålde jorda, samle inn funnene fra såldet, skrive poser til funnene, tegne det de har gravet fram og fotografere det.

 

Telt til å gå i skjul når arkeologen skal skrive på poser eller fylle ut skjema.

Utgraving på Stord. Her har to skolegutter kommet på besøk får se litt nærmere på det arkeologene driver med.

Såldeplassen på en utgraving. Bøtter med jord helles i såldet. Så vaskes jorda ren med vannslange.

Hvert funn legges i egen poser og merkes med hvor de er funnet.