Hva er arkeologi?
Ikke ta noe med deg!
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
Registrering og forundersøkelse
Utgraving.
Tegning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.
Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst
Teknologi
Båten

Tegning og fotografering.

Det er viktig å ta godt vare på alle opplysninger fra en utgraving. De kan ikke gå tilbake til steden for å finne ut mer etterpå, for da er jo alt gravet vekk. Derfor blir det brukt mye tid på å tegne alt en ser og å ta bilde av det. Det blir tegnet og fotografert ute i felt og inne på museet.