Hva er arkeologi?
Ikke ta noe med deg!
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
Registrering og forundersøkelse
Utgraving.
Tegning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.
Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst
Teknologi
Båten

Konservering.

Funnene kan være så ødelagte når de kommer inn til museet at de nesten ikke våger å røre dem. Særlig er det funn laget av bein, horn, skinn, rav, tre, jern og annet metall som kan være ødelagt. Da må de konserveres. Det vil si at funnene blir behandlet på spesielle måter slik at de ikke går mer i stykker.

Museet har egne folk som er spesialistar på å redde slikt materiale.