Hva er arkeologi?
Ikke ta noe med deg!
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
Registrering og forundersøkelse
Utgraving.
Tegning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.
Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst
Teknologi
Båten

Magasin.

Når funnene kommer inn til museet blir de lagt i esker på rett plass, slik at det er lett å finne dem igjen hvis de skal vises på en utstilling eller noen vil arbeide videre med funnene.

Det er viktig å lage gode lister over alle funnene i et museum. Alle funn får sitt eget nummer. Du kan selv se på listen over funnene i Bergen Museum.

Her ser du at i vårt museum får funnene bokstaven B framfor seg. Det betyr at funnet hører til i Bergen Museum. Alle funnene som står oppført i Tilvekstkatalogen ligger i skapene inne i magasinet på Bergen Museum.

Kanskje vet du om et funn fra din kommune du vil prøve å finne i Tilvekstkatalogen?