Hva er arkeologi?
Ikke ta noe med deg!
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
Registrering og forundersøkelse
Utgraving.
Tegning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.
Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst
Teknologi
Båten

Etterarbeid

Når utgravingen er ferdig, begynner arbeidet med å vaske funnene, merke hvert enkelt funn med nummer, skrive dem inn på data, sende kull og jordprøver til laboratorium og mye annet.

Når alt dette er ferdig kan arkeologen begynne å skrive om det de har funnet. Noe av det viktigste for en arkeolog er å vite hvor gammelt funnet er. For å finne ut av det, har arkeologen flere metoder og hjelpemiddel de kan bruke.

De kan bruke typologi, stratigrafi, strandlinjeforskyvning og 14C metoden.