Hva er arkeologi?
Ikke ta noe med deg!
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
Registrering og forundersøkelse
Utgraving.
Tegning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.
Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst
Teknologi
Båten

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.

Arkeologen graver seg nedover i jordlagene fra toppen og nedover mot bunnen. Hvordan vet de hva som er yngst og eldst av det de finner i disse jordlagene?

Vet du at gresset du klipper hjemme i hagen blir til jord dersom du legger det på søppelhaugen eller i komposten? Hver gang du legger på nytt gress, dekker du til det gresset du har kastet før. Det blir en stor gresshaug til sist. Det gresset som ligger i bunnen av haugen er eldst. Det som ligger på toppen er yngst.

Når arkeologen graver fra toppen av torven og heilt ned til fjellet under, vet de at de jordlagene som ligger dypest nede er eldst, og så blir de yngre og yngre jo lengre opp de ligger. Dersom de finner en pilspiss i laget aller lengst nede og et keramikkskår i laget over, hvilket funn tror du er eldst? Se på de andre funnene i denne "profilen". Kan du finne ut hvilken tid funnene er fra?

Dette kaller vi stratigrafi, som betyr "læren om rekkefølgen til jordlagene".

Arkeologene bruker denne metoden til å finne ut hvilket funn som er eldst og hvilket som er yngst.