Hva er arkeologi?
Ikke ta noe med deg!
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
Registrering og forundersøkelse
Utgraving.
Tegning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.
Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst
Teknologi
Båten

Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.

Ting endrer seg gjennom tidene. Et sverd fra begynnelsen av bronsealder er ulikt et sverd fra slutten av bronsealderen. Typologi er et fint ord for dette. Det betyr "læren om likhet mellom gjenstander".

Arkeologene bruker denne metoden til å finne ut hvilket sverd som er eldst og hvilket som er yngst.