Hva er arkeologi?
Ikke ta noe med deg!
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
Registrering og forundersøkelse
Utgraving.
Tegning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.
Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst
Teknologi
Båten

14C metoden.

Bare en liten kullbit er nok til å datere en boplass fra steinalderen eller et gammelt skjelett! Det har med radioaktiv stråling å gjøre. Alt levende tar opp i seg karbon (C) gjennom mat og næring, både mennesker, dyr og planter. Karbon er det vanligste stoffet i kroppen din. Det finnes ulike typer karbon. En av dem er radioaktiv, og blir kalt 14-C. Det avgir stråling, men slikt radioaktivt karbon er ikke farlig.

Når et tre blir felt eller et menneske dør, slutter de å ta opp 14-C . Fra da av vil strålingen fra det radioaktive karbonet i kroppen eller treet minke etter som årene går. Vi vet nøyaktig hvor fort strålingen minker. Det er da mulig å regne seg tilbake og finne ut når tid treet ble hugget. Dette blir kalt 14-C - metoden. Ofte finner arkeologene brente kullbiter i gamle bål på steinaldersboplassene. De kan brukes til slik måling.