Hva er arkeologi?
Ikke ta noe med deg!
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
Registrering og forundersøkelse
Utgraving.
Tegning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.
Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst
Teknologi
Båten

Bergkunst.

Bergkunst er helt spesielle typer kulturminner fra forhistorisk tid. Vi finner bilder risset, hoggen eller malt på berg eller på store steiner.

De startet å lage slike bilder i eldre steinalder. På denne tiden var det vanlig å lage bilder av ville dyr. Det var gjerne dyr som fantes i området og som de kunne jaktet på. Vi tror også at de kan ha hatt et spesielt forhold til disse dyra.

I yngre steinalder og i bronsealder laget de bilder av båter, men de startet også å lage bilder av ting som ikke er så lette å se kva er. Kanskje var dette symbol eller tegn.

På Unneset i Sunnfjord er det risset inn en figur som viser em vogn med hjul, en fører av vognen og to dyr som trekker vognen. Like foran denne er det risset inn en båt. Disse ristningene er fra bronsealderen.

Noen ristninger er bare groper i berget. Det kan være lange rekker med slike groper. Disse vet vi ikke alderen på, men en del av dem tror vi er fra steinalderen.

 

Visste du at slike groper ble brukte for bare 100 år siden også? I Hardanger vet vi at folk la blåbær i gropene for å få hell i bærplukkinga.

Har du sett slike bilde før? Kanskje dette er "bergkunst" frå vår tid?