Hva er arkeologi?
Ikke ta noe med deg!
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
Registrering og forundersøkelse
Utgraving.
Tegning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.
Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst
Teknologi
Båten

Teknologi

Teknologi handler om hvordan menneskene har brukt ulike metoder og kunnskap for å gjøre råstoff om til redskap eller lage redskap ut av råstoffet.

All teknologi er skapt av mennesker. Mennesket styrer teknologien, og mennesker tenker, føler og tror. Har du av og til følt at det er utrolig og nesten magisk at noe virker. Tenk på mikrobølgeovnen: hvordan i alle dager kan maten koke inni der uten at plastikken smelter? Hvordan kan mobilen til mor og far finne fram til din mobil og ringe ennå dere er så langt fra hverandre?

I dag er det maskiner som lager tingene våre, før var det mennesker som laget alt. Og folk undret seg nok over teknologien før også. Hvordan kan flytende tinn og kopper bli til en flott bronseøks. Hvordan kan myrmalm bli til jern og smies til de flotteste sverd.

Teknologien endret seg i fortiden også slik som den gjør nå, men ikke så raskt. Det å kjenne til utviklingen innen teknologien i forhistorien kan hjelpe arkeologen til å finne ut hvor gamle funnene er.

STEINALDER

I steinalderen brukte de blant annet stein som råstoff. De brukte flint, kvarts, kvartsitt, grønnstein, diabas, ryolitt. De brukte runde steiner, horn og bein til å slå med. Slik kunne de forme steinen til de redskapene de ville lage.

BRONSEALDER

I bronsealderen lærte de seg noe helt nytt. For første gang kunne menneskene lage metall, og bruke det som et råstoff. De tok til å smelte tinn og kobber sammen slik at det ble dannet en flytende masse som kunne hellest i former. Når dette stivnet, hadde de fått en øks, et smykke eller en barberkniv av bronse.

JERNALDER

I jernalderen skjedde det en revolusjon da menneskene lærte seg å hente jernmalm i myrene. Dette gjorde de om til solid jern. Så smidde de redskap og våpen, smykke og utstyr av det. I vår tid er jern fremdeles viktig .

 

MODERNE TID

I vår tid er fremdeles jern viktig. Men nye råstoffer er kommet til. Plast er en av de viktigste nye råstoffene. Visste du at en del av plasten er laget av olje?