Et prosjekt for skolebarn
Lenker

Hvem var med i prosjektet?

Kontakt oss

Prosjektstøtte

Oversikt over innholdet

Hvem var med i prosjektet?

Copyright:
Bergen Museum, Universitetet i Bergen

Idé:
Bergen Museum (http://www.bm.uib.no/) og
HIT-senteret, Universitetet i Bergen (http://www.hit.uib.no/)

Prosjektledelse, faglig ansvar og vedlikehold:
Kari K. Kristoffersen (kari.kristoffersen@bmu.uib.no)

Tekster:
Kari K. Kristoffersen (kari.kristoffersen@bmu.uib.no)

Illustrasjoner og akvareller:
Ellinor M. Hoff , Kari K. Kristoffersen og Høgskolen i Bergen. Eldre teikningar etter Oluf Rygh 1885.

Tilrettelegging av databaser:
Dokumentsjonsprosjektet (http://www.dokpro.uio.no/)
Museumsprosjektet (http://www.muspro.uio.no )
Sonja Innselset (sonja.innselset@bmu.uib.no)
Asbjørn Engevik (asbjorn.engevik@bmu.uib.no)

Kolleger ved Bergen Museum og Bryggens Museum har bidratt med fotos, innspill og forslag til tekster. Takk alle sammen.