Oppgaver til databasesøk.

Oppgaver til tekstane:
Eldre steinalder.
Yngre steinalder.
Bronsealder.
Jernalder.
Vikingtid.
Mellomalder.

Sjekk deg selv - oppgaver til tekstene

Eldre steinalder.

1. Hva slags redskap brukte de på jakt?

De brukte bare klubber.
De hadde noe som lignet på gevær.
De hadde pil og bue.

2. Hva slags hus hadde de i eldre steinalder?

Det var så kaldt at de hadde igloer.
De bodde blant annet i telt.
De brukte hytter av granbar.

3. Hvordan fikk menneskene i eldre steinalder tak i flint?

De hentet det fra flintbruddene på Sunnmøre.
De hentet det på stranda.
De hentet det ute på Nordsjølandet.

4. Når kom de første menneskene til landet vårt?

De kom før siste istid.
De kom etter siste istid.
Det har alltid bodd folk i landet.

5. Hvorfor finner vi ikke tau, kurver eller skinn fra eldre steinalder?

De er gravet ut allerede.
De er råtnet bort.
De er for små.

6. Hvordan gravla de sine døde i eldre steinalder?

De rodde dem ut på havet og senket dem der.
De ble gravet ned i jorda.
De ble lagt oppe på toppen av et høyt fjell.

7. Hva slags materiale var mye av redskapene laget av?

De var laget av stein.
De var laget av aluminium.
De var laget av bronse.