Oppgaver til databasesøk.

Oppgaver til tekstane:
Eldre steinalder.
Yngre steinalder.
Bronsealder.
Jernalder.
Vikingtid.
Mellomalder.

Sjekk deg selv - oppgaver til tekstene

Vikingtid

1. Hva tror de fleste arkeologer at ordet "viking" betyr?

Wic eller vicus som betyr handelsplass eller by.
Å vike som fra gammelt betydde å reise bort hjemmefra.
Menn som kom fra Viken.

2. Hvordan gikk handelen for seg?

De hadde egne handelsplasser rundt om i Norge.
De hadde bare en stor handelslass i Viken i Oslo.
De handlet bare ved handelsplasser i utlandet.

3. Hvilke tre konger arbeidet særlig for å kristne Norge?

Det var Håkon den Gode, Olav Tryggvason og Olav Haraldson.
Det var Eirik og Svein Ladejarl og danskekongen Svein Tjugeskjegg Haraldsson.
Det var Harald Gråfell og andre av Eiriksønnene.

4. Hvem døde på Stiklestad og ble gravlagt i skrin i Nidarosdomen?

Olav Tryggvasson.
Harald Blåtann.
Olav den Heilage.

5. Hvem var den første kongen som slo mynter i Norge?

Olav Tryggvasson.
Knut den Mektige.
Håkon Jarl.

6. Hva brukte de hakkesølv til?

De smeltet det om til smykker og mynter.
De brukte biter av sølvet til å betale med.
Hakkesølv var det sølvet som de hakket løst i sølvgruvene.

7. Hva er en brynje?

Det er navnet på hjelmen de brukte i vikingtid.
Det er en slags skjorte laget av små jernringer som de brukte i kamp.
Det er navnet på et stort langhus der de dyrket gudene.

8. Hva er et hov?

Det er navnet på rideutstyret de brukte i vikingtid.
Det er navnet på et stort langhus der de dyrket gudene.
Det er foten til hesten.