Oppgaver til databasesøk.

Oppgaver til tekstane:
Eldre steinalder.
Yngre steinalder.
Bronsealder.
Jernalder.
Vikingtid.
Mellomalder.

Sjekk deg selv - oppgaver til tekstene

Mellomalder

1. Hvorfor ble det borgerkrig på 11- og 1200 tallet i Norge?

Fordi de ikke kunne bli enig om hvem som skulle være konge.
Fordi de hadde for lite mat i landet.
Fordi vestlendingene ville bryte ut og lage en egen stat.

2. Hvem var det som laget de første lovene som gjaldt for heile landet?

Magnus Lagabøte.
Håkon 4. Håkonson.
Magnus Berrføtt.

3. Hva var de fire største byene i Norge i middelalderen?

Den tiden ble de kalt Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim.
Den tiden ble de kalt Kristiansand, Kristiansund, Bodø og Tromsø.
Den tiden ble de kalt Kragerø, Stavanger, Molde og Ålesund.

4. Hva ble de fire største byene kalt på den tiden?

Den tiden ble de kalt Oslo, Tunsberg, Bjørgvin og Nidaros.
Den tiden ble de kalt Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim.
Den tiden ble de kalt Christiania, Bjørgvin, Stavanger og Molde.

5. Hva er et pilegrimsmerke?

Det er et smykke eller annet merke som folk fikk når de hadde vært på reise til et hellag sted.
Det var et merke de sette på dyrene sine så ingen skulle stjele dem.
Det var et merke de sette på tingene sine så alle skulle vite hvem tingene tilhørte.

6. Hva var Svartedauden?

Det var en historie voksne fortalte barn slik at de skulle være snille.
Det var det de kalte mørket for, fordi de var så mørkredde.
Det var en pest som drepte mange mennesker på 1300-tallet.

7. Hva er hnefatafl?

Det er et brettspill fra middelalderen.
Det er navnet på runealfabete.
Det er navnet på en ring som er funnet på Bryggen i Bergen.