Oppgaver til databasesøk.

Oppgaver til tekstane:
Eldre steinalder.
Yngre steinalder.
Bronsealder.
Jernalder.
Vikingtid.
Mellomalder.

Oppgaver til databasesøk

Gjør deg kjent med databasene.

-finn ut hvor mange gårder som finnes i din kommune (bruk Førhistoriske minne og Fornminnebasen.
-finn ut hvor mange kjente funn som ligger ute i naturen i din kommune (bruk Fornminnebasen).
-velg ut en gård. Finn ut hvor mange gjenstander som er funnet på denne gården (bruk Førhistoriske minne og Tilvekstbasen).

Finn hvor mange graver som er funnet i kommunen du kommer fra.
-merk dem av på et kart.
-hvilken type graver er dette (hauger, røyser, flat mark, båtformet osv.)?
-når er gravene fra?
-hva er funnet i dem?

Finn den bygdeborgen som ligger nærmest der du bor.
-merk den av på et kart.
-hva er funnet i den?
-når ble den undersøkt av arkeologer?
-hva fant arkeologene ut om borgen?