Til læreren
Bakgrunn
Oppbygging
Tips til søk i databaser
Tips til søk i Førhistoriske Minne
Tips til søk i Tilvekstkatalogen
Tips til søk i Fornminnebasen
Oppgaver


Om søk i databaser

Gamle arkiv er noe helt for seg selv. Her finner du mye rart!

Det betyr også at arkivene ikke er så lette å legge i database, for da skal jo blandt annet alle de samme ordene skrivest helt likt. Men vi vet alle at stedsnavn i Norge har endret seg mye på de åra som er gått siden arkivene våre ble opprettet. For at du likevel skal finne fram til de funnene du ønsker skal du her få noen tips om hvordan du kan lirke deg fram til godt resultat.

Du kan velge mellom tre baser; fornminnebasen, gjenstandskatalogen og førhistoriske minne. Velg nå en av basene du vil lese tipsene for:

fornminnebasen
gjenstandskatalogen
førhistoriske minne

Du kan gå rett til søk i databasene her.