Til læreren
Bakgrunn
Oppbygging
Tips til søk i databaser
Tips til søk i Førhistoriske Minne
Tips til søk i Tilvekstkatalogen
Tips til søk i Fornminnebasen
Oppgaver


Søk i Gjenstandskatalogen

I gjenstandskatalogen finner du opplysninger om alle funnene som er kommet inn til Bergen Museum. Dette er en svært gammel katalog. Her møter du problemet med ulike skrivemåter på stedsnavn.

Det aller sikreste er å skrive inn museumsnummer på den gjenstanden du vil vite mer om i feltet "museumsnummer". Ofte får du disse numrene oppgitte her i Reiseveska. Jeg vil foreslå at du bare fyller inn feltet for museumsnummer dersom du har det og klikker på "søk".

Dersom du ikke vet museumsnummeret, vil jeg foreslå at du bruker feltet "gårdsnamn" eller feltet "fritekst". Skriv navnet på den kommunen eller gården du vil finne funn fra. Da vil du få opp en liste over alle funnene derfra, og du kan da selv velge det funnet du var på leting etter.

Du kan også skrive et prosent-tegn, % etter et ord. Det er fordi at gården Grasdal for eksempel vil stå som Grasdalen i lista. Når du da skriv "grasdal%" enten i feltet "gardsnamn" eller feltet "fritekst" vil du finne dolken fra Grasdal. Her må du prøve deg litt fram.

fornminnebasen
gjenstandskatalogen
førhistoriske minne

Du kan gå rett til søk i databasene her.