Til læreren
Bakgrunn
Oppbygging
Tips til søk i databaser
Tips til søk i Førhistoriske Minne
Tips til søk i Tilvekstkatalogen
Tips til søk i Fornminnebasen
Oppgaver


Søk i Fornminnebasen

I fornminnebasen finner du opplysninger om alle fredete kulturminner fra forhistorisk tid i Norge. Opplysningene er organisert etter fylke, kommune, gårdsnavn og gårdsnummer.

Når du fyller inn søkeskjema, foreslår jeg at du bare fyller inn feltet "kommune" med navnet på den kommunen du vil finne kulturminner fra. Da får du nemlig opp alle gårdsnavnene i kommunen og kan da sjev velge fra listen det kulturminnet du vil se nærmere på.

For å velge et kulturminne klikker du i den vesla boksen foran gårdsnavnet.

fornminnebasen
gjenstandskatalogen
førhistoriske minne

Du kan gå rett til søk i databasene her.