Til læreren
Bakgrunn
Oppbygging
Tips til søk i databaser
Tips til søk i Førhistoriske Minne
Tips til søk i Tilvekstkatalogen
Tips til søk i Fornminnebasen
Oppgaver


Oppgaver.

Vi har laget til noen forslag til oppgaver som elevene kan løse. Disse vil bli videre utarbeidet etterhvert.

Det er laget forslag til oppgaver både rettet mot teksten i den generelle delen og til søk i databasene.

Oppgaver i den generelle delen er i hovedsak spørsmål til teksten. Disse er ment som en enkel "selvtest" for eleven på om de har fått med seg hovedinnholdet i teksten.

Oppgavene til søkedelen er tenkt som prosjektarbeid. Dette er kanskje litt mer komplisert slik at det kan bli nødvendig at læreren hjelper til.