Til læreren
Bakgrunn
Oppbygging
Tips til søk i databaser
Tips til søk i Førhistoriske Minne
Tips til søk i Tilvekstkatalogen
Tips til søk i Fornminnebasen
Oppgaver


Bakgrunn

Utgangspunktet for arbeidet har vært to andre store prosjekt; Dokumentasjonsprosjektet og Museumsprosjektet. De har hatt som mål å digitalisere arkivene ved de store landsdelsmuseene.

Vi har fem slike museer i landet plassert i Oslo, Stavanger, Trondheim, Tromsø og altså Bergen. Tilnærmet alt arkeologisk materiale og dokumentasjon ligger ved disse museene. I Bergen finner vi alt materialet fra Sunnmøre, Sogn og Fjordane og Hordaland. Derfor tar vi utgangspunkt i dette materialet i Gamle Naboer..