Litt om gårdshusene
Om andre hus
Fjæremannstufter
Stølshus
Hellere
Oppgaver

Bosetning

Om andre hus

I tillegg til langhuset, hadde de i vikingtid også mindre hus på tunet. Disse ble brukt som for eksempel smie og uthus. Ellers finner vi også i denne perioden små hus og hellerer ved sjøen og i fjellet.