Litt om gårdshusene
Om andre hus
Fjæremannstufter
Stølshus
Hellere
Oppgaver

Bosetning

Stølshus

I vikingtiden hadde de egne hus i fjellet som de brukte som støler. Om våren og sommeren tok de med seg dyra til fjells for å beite akkurat slik som de gjør det i dag mange steder. Da ble folkene med til fjells og bodde i stølshusene.

I fjellene på Vestlandet finner vi mange ruiner etter disse husene. De er ofte formet som en hestesko. Denne ruinen etter stølshus ligger høyt oppe i fjellet inne i Jostedalsbreen Nasjonalpark i indre Sogn. Arkeologene vet ennå ikke sikkert når denne ruinen er fra.