Litt om gårdshusene
Om andre hus
Fjæremannstufter
Stølshus
Hellere
Oppgaver

Bosetning

Hellere

Også i vikingtid ble hellerer brukt til opphold. Opp gjennom hele forhistorien har folk valgt å slå seg ned under klippeframspring som har gitt ly mot vind og vær.

Vi finner hellerer på fjellet og ved kysten. I fjellet ble de brukt av folk som hadde kyrne ute på sommerbeite. Ved sjøen ble de brukt av folk som skulle friste fiskelykken.