Jernbeslag på plogen
Gjødsling
Husdyrene
Oppgaver

Hva levde de av?

Gjødsling

De gjødslet jorda på ulike måter i vikingtid. Når de brente åkeren, virket asken som gjødsel for plantene. De brukte også tang og tare, i tillegg til møkk fra husdyra og mennesker.