Øke i folketallet
Hva betyr "viking"?
Vikingskipene
Drap og plyndring
Markedsplasser
Klær
Kongen
Norske vikingkonger og jarler
Oppgaver

Menneske og samfunn - hva hendte?

Øke i folketallet

Folketallet steg i vikingtid. Det ble etterhvert for mange folk. Arkeologene tror at måten de løste dette problemet på, var ulikt på Østlandet og Vestlandet.

De tror at på Østlandet ble nye områder ryddet og dyrket, og gårdshus ble sette opp. På Vestlandet var det ikke så mange flere områder igjen som kunne dyrkest. Derfor tror de at folk herfra reiste ut til andre land.