Øke i folketallet
Hva betyr "viking"?
Vikingskipene
Drap og plyndring
Markedsplasser
Klær
Kongen
Norske vikingkonger og jarler
Oppgaver

Menneske og samfunn - hva hendte?

Vikingskipene

Vikingskipene hadde god plass til både folk, varer, husdyr og mer til. De stakk ikke dypt ned i vannet. Når Gokstadskipet var fullastet stakk det ikke meir enn en meter ned i sjøen. Derfor kunne de legge til land med slike skip nesten hvor det skulle være.

De store flotte skipene som ble bygget i Skandinavia var også spesielt gode. Arkeologene tror at de gode skipene kom som en overraskelse på folk i England og andre stader.

Vikingane kunne reise langt i skipene sine. Vi vet at de var sør til Istanbul og nord til Kvitsjøen, vest til Newfoundland og øst til Novgorod. Dette er store avstander!