Øke i folketallet
Hva betyr "viking"?
Vikingskipene
Drap og plyndring
Markedsplasser
Klær
Kongen
Norske vikingkonger og jarler
Oppgaver

Menneske og samfunn - hva hendte?

Drap og plyndring

Den 8. juni i år 793 etter Kristus gikk norske vikinger til angrep på klosteret på Lindisfarne i England. Historien om dette angrepet ble skrevet ned av munkene ved klosteret. Nordmennene plyndret og drepte. Noen ble drept med sverd, andre ble jaget på havet og druknet. Rikdommene i klosteret tok vikingene med seg.

I graver fra vikingtid finner vi ofte ting som kommer fra utlandet. Noen av tingene, slik som sverd og glassbeger, kan de ha kjøpt på ferdene sine, men hellige skrin og hellige bøker er nok røvet fra klostre og kirker ill. relikvieskrin.