Øke i folketallet
Hva betyr "viking"?
Vikingskipene
Drap og plyndring
Markedsplasser
Klær
Kongen
Norske vikingkonger og jarler
Oppgaver

Menneske og samfunn - hva hendte?

Kongen

I vikingtiden fikk Norge sin første enekonge. Men det tok lang tid å komme så langt, for landet var styrt av en mengde store og små høvdinger. Mange kamper, mye vold og mye overtalelse måtte til for å samle landet under en konge.