Øke i folketallet
Hva betyr "viking"?
Vikingskipene
Drap og plyndring
Markedsplasser
Klær
Kongen
Norske vikingkonger og jarler
Oppgaver

Menneske og samfunn - hva hendte?

Norske vikingkonger og jarler

(se også om middelalderkonger)

Denne kongesagaen starter omkring år 850

Halvdan Svarte
Far til Harald Hårfagre.

Harald Hårfagre
Harald Hårfagre vant slaget ved Hafrsfjord mot vestlandshøvdinger i 872. Styrte sammen med forbundsfellen Sigurd Ladejarl som regjerte over Trøndelag og Nord-Norge. Slik kom Harald til å få kontroll over Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge. Harald døde av alderdom i 940.

Eirik Blodøks
Eirik Blodøks styrte sammen med faren Harald Hårfagre i tre år til faren døde. Men så måtte han flykte fra brødrene sine. De ville ha kongemakten selv. Han flyktet til England og ble konge av Northumbria i England. Eirik falt i et slag i England like etter år 954.

Håkon den Gode Adelsteinsfostre Haraldson
Håkon den Gode var bror til Eirik Blodøks. Han var den første kongen som prøvde å kristne Norge. Han organiserte båtforsvaret av landet som er kalt leidang og han organiserte møter der lover kunne bestemmes som kalles lagting. Håkon ble såret av sønnene til Eirik Blodøks i slag ved Fitjar, og døde på Håkonshella i år 961. Eiriksønnene var støttet av den danske kongen.

Harald Gråfell og andre av Eiriksønene
Danskekongen Harald Blåtann satt Eiriksønnene til å styre etter at Håkon den Gode døde. Disse ble altså underkonger under Harald Blåtann. Men Eiriksønnene ville ha mer makt og mer land under seg. De gikk til kamp mot Ladejarlsætten som var mektig på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge. Slik trodde de at de kunne vinne landet. Danskekongen likte ikke dette og tok parti for Ladejarlen som så vant over Eiriksønnene. Så kalte danskekongen Harald Gråfell til seg i Danmark. Harald Gråfell ble da drept i bakhold i Danmark av danskekongen i år 976.

Håkon Sigurdson Ladejarl
Nå gikk kongemakten igjen til Ladejarls-ætten. Håkon Jarl ble satt inn som underkonge under danskekongen Harald Blåtann. Men Håkon Jarl ble drept av sine egne i 995.

Olav Tryggvason
Det ble sagt at Olav Tryggvason var barnebarns barn av Harald Hårfagre. Det er ikke sikkert. Han hadde vært i viking å plyndret og røvet i England der han som første mann fikk utbetalt 16 000 pund fra kongen der for å slutte å herje og plyndre. Han kom til Norge og tok makten etter Håkon Jarl. Han styrte landet i bare fem år. Men det var urolige tider etter drapet på Håkon jarl. Olav falt i slaget ved Svolder i år 1000. Slaget stod mellom han og Eirik Ladejarl, svenskekongen Olof Skotkonung og danskekongen Svein Tjugeskjegg.

Eirik og Svein Ladejarl
De to jarlene Eirik og Svein ble så innsatt som underkonger under danskekongen Svein Tjugeskjegg Haraldsson og senere sønnen hans Knut den Mektige. Knut ble konge over England og Skandinavia, derfor fikk han tilnavnet "den mektige".

Olav Haraldsson (St.Olav eller Olav den hellige)
Olav Haraldsson hadde vært i viking og herjet og plyndret i England, Frankrike og Østersjøen! Han kom tilbake til Norge med en liten hær i 1015. Han overtok kongemakten etter jarlene. Han valgte å søke støtte hos høvdinger rundt om i landet og ikke hos jarlen eller danskekongen. Det var rolig i landet i omlag 10 år. Men lykken vendte seg etter som årene gikk og Olav fikk bøndene mot seg. Knut den Mektige, kongen over England og Skandinavia, kom til Norge med en hær i 1028. Da måtte Olav flykte. Han prøvde så å gå inn i Norge igjen i 1030. Da samlet folket seg i mot han og han falt i slaget på Stiklestad 29. juli 1030. Denne dagen er senere feiret av kirken som Olavsmesse eller Olsok. Etter sin død ble han gravlagt i skrin i Klemetskirken i Nidaros. Det sies at hår og skjegg vokste på ham etter at han var død. Her ser du ei teikning av Heilag-Olav.